In het kader van het project Weerbaarheid tegen Jihadistische Radicalisering trainde het SMN onder andere 100 sleutelpersonen en organiseerde het SMN samen met lokale Marokkaans-Nederlandse organisaties 30 voorlichtingsbijeenkomsten.

Om  Marokkaans-Nederlandse organisaties te ondersteunen is deze handreiking geschreven. Maar ook beleidsmakers, professionals en vrijwilligers die voorlichtingsbijeenkomsten over radicalisering voor (Marokkaans-Nederlandse) ouders willen organiseren, kunnen er wat aan hebben. De handreiking is geschreven op basis van de ervaringen van het SMN en enkele betrokken partners de afgelopen jaren.

Deze handreiking biedt geen blauwdruk. Iedere situatie is weer anders. Wel hopen we de lezer enkele tips te kunnen geven die bijdragen aan een succesvolle bijeenkomst.

Download de handreiking hier:

                                                               In gesprek met ouders over radicalisering